دریا

دریا                                                                                دریا دریا باش ....تا اگر کسی‌ به سویت سنگ پرتاب کرد متلاطم نشوی ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

کفش

کفش کوچیک      که بودیم              تنها               کفشامون                   رو اشتباه                    می پوشیدیم،                                             اما حالا                         که بزرگ شدیم                           چی؟؟؟؟؟؟؟                                                   تنها کار                               درستمون                         پوشیدن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید